Erebia manto – Górówka manto

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia powierzchnia skrzydeł ciemnobrunatna lub brunatnoczarna z pomarańczową przepaską zewnętrzną utworzoną z plamek z czarną kropką. Plamki te zwężają się w kierunku tylnego brzegu skrzydła, a u niektórych osobników są słabo zaznaczone lub częściowo zanikłe. Przepaski na spodzie skrzydeł pozbawione czarnych kropek – lub kropki sa niewyraźne, przepaska na spodzie tylnego skrzydła u samicy żółta, u samca pomarańczowa.

Szwajcaria 07.07.2008 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 21.07.2010 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 21.07.2010 ♀ Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Gatunek bardzo lokalny, ograniczony do Tatr – w tym do Tatr wysokich; rzadko obserwowany VU
  2. Biotop. Górskie łąki i polany, w tym położone wysoko w górach, w piętrze kosodrzewiny
  3. Wymiary. Rs 34-38 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień/początek września. Zimuje gąsienica (dwukrotnie)
  5. Lokalizacja. Alpy
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne pobierane z wilgotnej gleby oraz z ekskrementów. Gąsienice żerują na kostrzewach czerwonej i owczej
  7. Podobne. Inne górówki różnią się kształtem i/lub wypełnieniem plam tworzących przepaski zewnętrzne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. E.manto na Lepiforum

Rodzaj Erebia - Górówka


avidal

Leave a Reply