Erebia pronoe – Górówka pronoe

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła ciemnobrunatne. Pomarańczowe przepaski na wierzchu skrzydeł złożone z plamek wypełnionych srebrzysta źrenicą; rzadziej bez takiej źrenicy. Plamki te zmniejszają się, a nawet zanikają w kierunku tylnego brzegu skrzydła. Spód tylnego skrzydła brunatny, u samca z delikatnym fioletowym odcieniem; przepaska zewnętrzna szeroka, jaśniejsza od tła.

Szwajcaria 12.08.2009 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 05.08.2007 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 12.08.2009 ♂ Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Gatunek bardzo lokalny, ograniczony do Tatr – w tym do Tatr wysokich; obserwowany okazjonalnie EN EN
  2. Biotop. Zbocza, łąki i polany górskie, zwłaszcza o wapiennym podłożu, górskie pastwiska
  3. Wymiary. Rs 40-44 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Alpy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o jasnych przepaskach na spodzie tylnych skrzydeł różnią się kształtem i wypełnieniem pomarańczowych przepasek zewnętrznych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. E.pronoe na Lepiforum

Rodzaj Erebia - Górówka


avidal

Leave a Reply