Erebia sudetica – Górówka sudecka

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła brunatne do ewidentnie czarnych. Przepaski zewnętrzne utworzone z pomarańczowych plam obecne zarówno na wierzchniej, jak i spodniej stronie skrzydeł. Plamki te zawierają czarną kropkę lub są jednolite.

Szwajcaria – lipiec 2008 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – lipiec 2008 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – lipiec 2008 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Bardzo lokalna, obserwowana bardzo okazjonalnie, ograniczony do Sudetów Wschodnich – nie występuje w Tatrach. Objęta ochroną prawną CR CR
  2. Biotop. Polany śródleśne i łąki wysokogórskie
  3. Wymiary. Rs 28-33 mm – zalicza się do małych górówek
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Alpy. W Polsce w odnaleziony w Górach Bialskich – aktualnie jej występowanie wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Inne górówki, zwłaszcza nie wykazana z Polski Erebia  melampus, z którą bywałą niejednokrotnie mylona – zasieg agtunku wydatnie ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. E.sudetica na Lepiforum

Rodzaj Erebia - Górówka


avidal

Leave a Reply