Euphydryas maturna – Przeplatka maturna

Nymphalidae – Rusałkowate
Znana też jako przeplatka jesionówka, lub przeplatka purpuroskrzydła. Wierzchnia strona skrzydeł czarna z pomarańczowoczerwonym, i gdzieniegdzie żółtym deseniem. Spód skrzydeł intensywnie pomarańczowy, biało plamkowany. Przepaska zewnętrzna po obu stronach tylnego skrzydła bez czarnych plamek. Gąsienica kolczasta, czarnożółta.

Euph.maturna

Biebrzański Park Narodowy 14.06.2014 Fot. Roman Jasiak

E.maturna

Biebrzański Park Narodowy 14.06.2014 Fot. Roman Jasiak

Długie 15.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Długie 15.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka. Czerwona Księga kat. LR . Czerwona Lista kat. NT
  2. Biotop. Wilgotne lasy, a zwłaszcza ich skraje, leśne drogi, prześwietlenia i polany, oraz wilgotne łąki
  3. Wymiary. Rs 38-48 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Gąsienice właściwie przez cały sezon ze skłonnością do diapauzy letniej. Zimują gromadnie młode gąsienice; czasem także powtórnie roczne gąsienice
  5. Lokalizacja. Lubuskie, podlaskie. Na Wyżynie Łódzkiej nieobecna
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują najpierw gromadnie, zwykle na świeżych liściach jesionu wyniosłego, osiki lub iwy –  a po przezimowaniu pojedynczo na wiciokrzewach, przetacznikach i być może innych roślinach zielnych
  7. Podobne. U Euphydryas eurinia na zewnętrznej przepasce pojawia się rząd czarnych kropek
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Roman JasiakRyszard Orzechowski
  9. E.maturna w bazie BioMap
  10. E.maturna na Lepiforum
E.mturna pupa

Biebrzański Park Narodowy 14.06.2014 Poczwarka Fot. Roman Jasiak

Leave a Reply