Pareuptychia ocirrhoe

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzch skrzydeł biały z brunatną, rozległą plamą wierzchołkową rozlewającą się wzdłuż krawędzi kostalnej skrzydła. Spód skrzydeł brunatny z dwiema białymi, szerokimi smugami poprzecznymi. Przy zewnętrznym spodu skrzydeł rząd czarnych, żółto obwiedzionych oczek z jedną lub kilkoma miniaturowymi, jasnymi źrenicami. Na przednim skrzydle zwykle 3, a na tylnym 5 takich oczek.

Ekwador – Andy 17.10.2023 Fot. Paweł Głowacki

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa – od Meksyku po północną Argentynę. Gatunek neotropikalny
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, a także tereny otwarte – polany, łąki, przydroża; szczególnie aktywny po burzy
  3. Wymiary. Rs przeciętnie 37 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Ekwador. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Przejrzałe owoce, gnijące grzyby. Gąsienice żerują nocą i pojedynczo na trawach z rodzaju Eleusine
  7. Podobne. Siedem innych gatunków z rodzaju różniących się m.in. liczbą i szerokością białych pasów na skrzydłach oraz liczbą i kształtem oczek na spodzie skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji  – Judy Gallagher Paweł Głowacki
  9. Wymowa: parełptyhia ocirre

Nymphalidae - Świat


avidal

Leave a Reply