Vanessa atalanta – Rusałka admirał

Nymphalidae – Rusałkowate
Nazywana czasem południcą admirał. Przednie skrzydła czarnobrązowe z pomarańczową, lub czerwoną szeroką przepaską i białymi plamkami przy wierzchołku. Gąsienica dość zmiennie ubarwione, od szarych, przez czerwonawe do czarnych, z licznymi wyrostkami na całym ciele.

Widzew 29.04.2014

Łódź – Widzew 29.04.2014

Widzew 29.04.2014

Widzew 29.04.2014

Modlica 14.07.2013

Modlica 14.07.2013

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, sady, parki, łąki, przydroża, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 27-30 mm. Rs 50-78 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik; zdarza się, że motyle przeżywają naszą zimę, jednak większość wiosennego pojawu to migranci z południa Europy
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, soki z dojrzałych owoców. Gąsienice żerują na pokrzywach, rzadziej na chmielu, lecz trudno je zauważyć, gdyż w ciągu dnia skrywają się w zwiniętych w namiocik liściach
  7. Podobne. Odrobinę podobna Vanessa cardui ma jaśniejsze, pomarańczowe u nasady skrzydła
  8. V.atalanta w bazie BioMap
  9. Więcej o gatunku
Przedbórz 04.08.2012 Tę gąsienicę tuż przed przepoczwarczeniem znalazłem uwięzioną w dole z piaskiem; po wzięciu do hodowli okazało się, że jest spasożytowana

Przedbórz 04.08.2012 Tę gąsienicę tuż przed przepoczwarczeniem znalazłem uwięzioną w dole z piaskiem; po wzięciu do hodowli okazało się, że jest spasożytowana

Dodaj komentarz