Vanessa atalanta – Rusałka admirał

Nymphalidae – Rusałkowate
Nazywana czasem południcą admirał. Przednie skrzydła czarnobrązowe z pomarańczową, lub czerwoną szeroką przepaską i białymi plamkami przy wierzchołku. Gąsienica dość zmiennie ubarwione, od szarych, przez czerwonawe do czarnych, z licznymi wyrostkami na całym ciele.

Widzew 29.04.2014

Łódź – Widzew 29.04.2014

Poznań 13.09.2020 Fot. Andrzej Hańca

Widzew 29.04.2014

Łódź – Widzew 29.04.2014

Modlica 14.07.2013

Modlica 14.07.2013

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, sady, parki, łąki, przydroża, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 27-30 mm. Rs 50-78 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik; zdarza się, że motyle przeżywają naszą zimę, jednak większość wiosennego pojawu to migranci z południa Europy
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, soki z dojrzałych owoców. Gąsienice żerują na pokrzywach, rzadziej na chmielu, lecz trudno je zauważyć, gdyż w ciągu dnia skrywają się w zwiniętych w namiocik liściach
  7. Podobne. Odrobinę podobna Vanessa cardui ma jaśniejsze, pomarańczowe u nasady skrzydła
  8. Uwagi. Autorem niektórych obserwacji jest Andrzej Hańca
  9. V.atalanta w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Borówiec 17.07.2007 Niebieską strzałką oznaczono białą plamkę na poprzecznej przepasce pierwszego skrzydła. To ewidentnie wskazuje nam, że mamy do czynienia z samicą. Nie jest to jednak cecha jednoznaczna. Część samic nie ma tej kropki, więc jej brak nie oznacza, że mamy do czynienia z samcem Fotografia i jej opis Andrzej Hańca

Przedbórz 04.08.2012 Tę gąsienicę tuż przed przepoczwarczeniem znalazłem uwięzioną w dole z piaskiem; po wzięciu do hodowli okazało się, że jest spasożytowana

Przedbórz 04.08.2012 Tę gąsienicę tuż przed przepoczwarczeniem znalazłem uwięzioną w dole z piaskiem; po wzięciu do hodowli okazało się, że jest spasożytowana


avidal

Leave a Reply