Ochsenheimeria vacculella

Ypsolophidae
Głaszczki i głowa szare. Przednie skrzydła jasnoszare z drobnym, nieregularnie rozrzuconym czarnym plamkowaniem. Na głowie bujna „czuprynka”. Czułki cienkie, pozbawione odstających łusek.

Łuków 03.09.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki, ale trudny do odnalezienia. Brak dokładnych informacji o liczebności, obserwowany sporadycznie
  2. Biotop. Parki, ogrody, łąki, pola uprawne
  3. Wymiary. Rs 11-12 mm
  4. Okres lotu. Prawdopodobnie od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w liściach i łodygach traw, w tym zbóż
  7. Podobne. Dwa pozostałe krajowe gatunki z rodzaju (O.urella i O.taurella) różnią się zgrubiałymi początkowymi członami czułków; człony te pokryte są odstającymi łuskami
  8. Uwagi. Oznaczenie niepewne, gatunek najbardziej prawdopodobny dla regionu
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Ricosz

Ricosz