Psyche casta – Koszówka czysta

Psychidae – Koszówkowate
Skrzydła przednie samca brązowe. Samica pozbawiona skrzydeł, krępa, robakowata

Łuków 13.06.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Bardzo pospolity; najłatwiej spotkać gąsienicę w charakterystycznym koszyczku
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne, łąki
  3. Wymiary. Rs samca 11-15 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice polifagiczne, żerują na różnych roślinach zielnych, krzewach i drzewach liściastych
  7. Podobne. Imagines podobne do innych koszówek; łatwiej rozpoznać koszyczek
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Ricosz
  9. P.casta na Lepiforum
  10. P.casta na Biomap

Cieszyn 19.06.2021 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 19.06.2021 Fot. Aleksander Dorda


Ricosz

Leave a Reply