Homoeosoma sinuella

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła kremowożółte z dwiema brunatnymi, rozmytymi przepaskami poprzecznymi o nieostrych krawędziach. Głowa i wierzch tułowia pokryte łuskami tej samej barwy, co skrzydła. Nogi blade, pozbawione prążkowania.

Hiszpania – Granada 19.08.2019 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 19.08.2019 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, wydmy śródlądowe, suche łąki i ugory, kamieniołomy
  3. Wymiary. Rs 16-23 mm. Gąsienica dorasta do 6 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Hiszpania W Polsce na rozproszonych stanowiskach, głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na korzeniach babki lancetowatej, a rzadziej innych babek oraz komosy
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. H.sinuella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply