Paranthrene tabaniformis – Przeziernik topolowiec

Sesiidae – Przeziernikowate
Znany również jako przeziernik bąkowiec. Całe ciało granatowoczarne, łącznie z czułkami. Na odwłoku wąskie żółte przepaski.

Widzew 18.06.2011

Łódź – Widzew 18.06.2011

Widzew 18.06.2011

Widzew 18.06.2011

Widzew 18.06.2011

Widzew 18.06.2011

Widzew 18.06.2011

Widzew 18.06.2011

  1. Liczebność. Pospolity, rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy łęgowe, aleje topolowe, parki
  3. Wymiary. Rs 25-32 mm. Gąsienica do 20 mm długości
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie – zlatanego osobnika znalazłem w sąsiedztwie widzewskich torowisk
  6. Pokarm. Gąsienice żerują głównie w korzeniach topól, sporadycznie wierzb
  7. Podobne. Bardzo rzadki Paranthrene insolitus ma jasne czułki
  8. P.tabaniformis w bazie BioMap
  9. P.tabaniformis na Lepiforum

Dodaj komentarz