Zygaena trifolii – Kraśnik pięcioplamek

Zygaenidae – Kraśnikowate
Typowa forma barwna posiada 5 czerwonych plam na przednich skrzydłach i czerwone skrzydła tylne. Rzadziej obserwowane formy: tylne skrzydła żółte, plamy na przednich skrzydłach żółte, 6 plam zamiast 5-ciu, część plam zredukowanych, wszystkie plamy połączone. Skrzydła słabo przeświyujące. Czułki bez jasnych plamek wierzchołkowych.

Gdynia 10.07.2010 Fot. Paweł Lipski

Słowiński Park Narodowy 14.07.2021 Fot. Magdalena Jędro

Słowiński Park Narodowy 14.07.2021 Fot. Magdalena Jędro

Gdynia 10.07.2010 Fot. Paweł Lipski

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  2. Biotop. Wilgotne łąki, mokradła
  3. Wymiary. Rs 24-36 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Zimuje gąsienica w resztkach rośliny żywicielskiej
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bobowatych, zwłaszcza na komonicach, koniczynach i sparcetach
  7. Podobne. Inne kraśniki o 5 plamkach na skrzydle, ktore można odróżnić po kształcie skrzydeł, intensywności opylenia, kształcie plam skrzydłowych, kształcie i ubarwieniu czułków. Warto równiez zwrócić uwagę na preferowany biotop – większość z nich zasiedla suche tereny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Jarosław Bury Paweł Lipski
  9. Z.trifolii na Lepiforum

Gąsienica 15.06.2012 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply