Zygaena trifolii – Kraśnik pięcioplamek

Zygaenidae – Kraśnikowate
Typowa forma barwna posiada 5 czerwonych plam na przednich skrzydłach i czerwone skrzydła tylne. Rzadziej obserwowane formy: tylne skrzydła żółte, plamy na przednich skrzydłach żółte, 6 plam zamiast 5-ciu, część plam zredukowanych, wszystkie plamy połączone. Skrzydła słabo prześwitujące. Czułki bez jasnych plamek wierzchołkowych.

Wołtuszowa 19.07.2022 Fot. Adam Kula

Gdynia 10.07.2010 Fot. Paweł Lipski

Wołtuszowa 19.07.2022 Fot. Adam Kula

Słowiński Park Narodowy 14.07.2021 Fot. Magdalena Jędro

Gdynia 10.07.2010 Fot. Paweł Lipski

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  2. Biotop. Wilgotne łąki, mokradła
  3. Wymiary. Rs 24-36 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Zimuje gąsienica w resztkach rośliny żywicielskiej
  5. Lokalizacja. Pomorskie, podkarpackie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bobowatych, zwłaszcza na komonicach, koniczynach i sparcetach
  7. Podobne. Inne kraśniki o 5 plamkach na skrzydle, które można odróżnić po kształcie skrzydeł, intensywności opylenia, kształcie plam skrzydłowych, kształcie i ubarwieniu czułków. Warto również zwrócić uwagę na preferowany biotop – większość z nich zasiedla suche tereny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Kula Magdalena Jędro Jarosław Bury Paweł Lipski
  9. Z.trifolii na Lepiforum

Gąsienica 15.06.2012 Fot. Jarosław Bury

Słowiński Park Narodowy 14.07.2021 Fot. Magdalena Jędro


avidal

Leave a Reply