Modicogryllus frontalis – Świerszczyk szary

Gryllidae – Świerszczowate
Ubarwienie ciała czarnobrązowe, szare bywają nimfy. Na czole, nad nasadą czułków, widoczna wyraźna, poprzeczna, białożółta smuga. Skrzydła przednie krótkie, nie zakrywające odwłoka. Skrzydła tylne silnie zredukowane.

Modicogryllus

Słone Źródło – Szczerbaków 12.06.2018 ♀

Modic.frontalis

Słone Źródło – Szczerbaków 12.06.2018 ♀

Mod.frontalis

Słone Źródło – Szczerbaków 12.06.2018 ♀

M frontalis

Słone Źródło – Szczerbaków 12.06.2018 ♀

  1. Liczebność. Rzadki, lokalny, trudny do odnalezienia EN EN
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, naskalne i psammofilne; zwykle przebywa bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 12-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – początek sierpnia. Zimują imagines i nimfy
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Pokarm roślinny, detrytus
  7. Podobne. Inne świerszcze najłatwiej odróżnić po deseniu na czole, lub jego braku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku
M.frontalis

Słone Źródło – Szczerbaków 12.06.2018 Nimfa

Habitat

Habitat: Słone Źródło w Szczerbakowie

M.frontalis

Szczerbaków 21.05.2019 ♀

Modicogryllus

Szczerbaków 21.05.2019 ♀

Modicogryllus.

Szczerbaków 21.05.2019 ♀


avidal

Leave a Reply