Słowniczek entomologiczny

Słowniczek ten ma ułatwić entomologom-amatorom zrozumienie opisów gatunków, które znajdą na Insektarium. Pojawią się tutaj obco brzmiące terminy oraz ich definicje, dzięki czemu odwiedzający Insektarium nie będą zmuszeni używać zewnętrznej wyszukiwarki w celu znalezienia ich wyjaśnienia, co uprości i przyśpieszy pogłębienie wiedzy o danym gatunku

A

Afidofag – organizm odżywiający się mszycami, np. biedronka

B

 

C

Connexivum – spłaszczone i często znacznie poszerzone obrzeże odwłoka u pluskwiaków

D

 

E

 

I

Imago (lm. imagines) – dorosła postać owada

K

Karapaks – twarda grzbietowa powłoka zewnętrzna ciała pajęczaków i skorupiaków
Kleptopasożytnictwo
– wykradanie pożywienia innym osobnikom tego samego albo obcego gatunku
Koprofag
– organizm odżywiający się odchodami zwierząt
Kserotermiczna murawa
– zbiorowisko roślinne nieleśne, rozwijające się na nasłonecznionym, suchym podłożu wapiennym
Ksylofag
– organizm odżywiający się drewnem

L

 

M

Metatarsus (nadstopie, przedstopie) – człon odnóży niektórych bezkręgowców, np. u pszczołowatych jest to pierwszy człon stopy, większy od kolejnych członów
Monofag
 – organizm o wysokiej specjalizacji pokarmowej, żywiący się tylko jednym rodzajem pokarmu, np. jednym lub kilkoma spokrewnionymi gatunkami rośliny
Mykofag – organizm odżywiający się grzybami rozwijającymi się na martwym drewnie

N

 

O

Oligofag – organizm odżywiający się innymi organizmami z wąskiego zakresu gatunków, np. z jednej tylko rodziny roślin

P

Parazytoid – zazwyczaj larwa owada stopniowo zjadająca swą żywą ofiarę, najczęściej jest nią larwa innego owada; w odróżnieniu od pasożyta zawsze ją uśmierca
Polifag, wielożer
– organizm bez specjalizacji pokarmowej, odżywiający się różnymi rodzajami pokarmu, np. człowiek
Przezmianki, haltery
– zredukowana para skrzydeł występujących na tułowiu muchówek
Przyoczko (ocellus)
– pojedynczy narząd wzroku stawonoga. Wyróżnia się przyoczka boczne oraz grzbietowe; np. pszczoły posiadają trzy przyoczka umiejscowione na głowie pomiędzy oczami złożonymi
Psammofilne (napiaskowe) murawy
– ciepłolubne zbiorowiska trawiaste, podobne do muraw kserotermicznych
Pterostygma, pterostigma
– komórka widoczna jako barwna plamka na przedniej krawędzi skrzydła niektórych owadów np. ważek, błonkówek, sieciarek; często stanowi cechę diagnostyczną

R

 

S

Saprofag – organizm odżywiający się rozkładającymi się szczątkami innych organizmów
Scutellum (tarczka)
– element grzbietowej części tułowia stawonoga
Sternit – brzuszna płytka segmentu ciała stawonoga, wchodząca w skład tzw. sternum
Sternum
– spodnia część segmentów tułowia i odwłoka u stawonogów. Składa się z płytek brzusznych tzw. sternitów
Stylik, trzonek – przewężenie za pierwszym segmentem odwłoka błonkoskrzydłych
Synantropijny gatunek – gatunek rośliny lub zwierzęcia, który przystosował się do życia w bliskim sąsiedztwie człowieka

T

Tergum, tergit  – grzbietowa część segmentu ciała stawonoga (oprócz głowy)