Callicerini

GATUNEK NAZWA POLSKA LICZEBNOŚĆ
Callicera aenea Pozłotka dziuplówka NT - Rzadka, nieliczna
Callicera rufa Pozłotka sośnianka Bardzo rzadka, znajdowana tylko wyjątkowo