Callicera aenea – Pozłotka dziuplówka

Syrphidae – Bzygowate
Znana również pod nazwą ładnotka złocista. Tułów, a zwłaszcza odwłok pokryte złocistymi włoskami. Czułki długie, z białymi wierzchołkami. Oczy samca stykające się ze sobą, oczy samicy rozdzielone czołem.

Las żeromiński 08.05.2014 Samiec

Las żeromiński 08.05.2014 ♂

Las żeromiński 08.05.2014

Las żeromiński 08.05.2014 ♂

Las żeromiński 08.05.2014

Las żeromiński 08.05.2014 ♂

Las żeromiński 08.05.2014

Las żeromiński 08.05.2014 ♂

Las żeromiński 08.05.2014

Las żeromiński 08.05.2014 ♂

Las wiączyński 20.05.2015

Las wiączyński 20.05.2015 ♂

  1. Liczebność. Rzadka. Samice obserwowane o wiele rzadziej, wręcz wyjątkowo NT
  2. Biotop. Lasy – zdecydowanie najczęściej obserwacje mają miejsce na leśnych drogach, przecinkach, czy ścieżkach, nad którymi samce zawisają w powietrzu złociście mieniąc się w słońcu. Zaprezentowane samce musiałem złowić, aby wykonanie fotografii było możliwe
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Czas lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie- las żeromiński, las wiączyński. Niesamowite, że monitorując las wiączyński od 2011 roku, dopiero w 2015 odnalazłem pierwsze samce zawisajace na leśną drogą, którą regularnie chodzę. A przecież pozłotki musiały być tu wcześniej. Dawniej Callicera obecna była w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. Notowana z Konewki i z Przedborskiego PK
  6. Pokarm. Nektar. Larwy rozwijają się w dziuplach wypełnionych wodą, ale tylko w tych znajdujących się wysoko na pniu drzewa
  7. Podobne.  Callicera rufa widziana ledwie dwukrotnie, z czego pierwsze doniesienie pochodzi z przed ponad 100 lat – jej występowanie w centralnej Polsce jest mało prawdopodobne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Las żeromiński. Leśna aleja dębowa - siedlisko gatunku

Las żeromiński. Leśna aleja dębowa – siedlisko gatunku

Las wiączyński 19.05.2015 - Habitat

Las wiączyński 19.05.2015 – Habitat


avidal

Leave a Reply