Karolina Trzonkowska

Obserwatorka i fotografka przyrody reprezentująca łódzkie. Młoda pasjonatka mikroświata, zapowiedź na dobrą przyszłość i nadzieja, że zainteresowanie entomofauną w narodzie będzie trwało.
Udostępniła:

Scytodes thoracica

Leave a Reply