Allagelena gracilens

Agelenidae – Lejkowcowate
Głowotułów brązowy lub szary z naprzemiennie jasnymi i ciemnymi podłużnymi smugami. Odwłok zwykle tej samej barwy, co głowotułów lub ciemniejszy, z mniej lub bardziej wyraźnym i rozległym, jasnym plamkowaniem –  w przedniej części odwłoka widoczne dwie ukośne, jasne linie. Na spodniej stronie odwłoka szeroka, ciemna smuga – cecha diagnostyczna gatunku.

Chociszewo 22.08.2019 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 09.07.2019 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 23.08.2019 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Pospolity i miejscami liczny
  2. Siedlisko. Otwarte, suche tereny z niską i krzewiastą roślinnością
  3. Wymiary. Samica 9-11 mm. Samiec 5-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Rozmaite owady i inne bezkręgowce łowione w lejkowatą sieć
  7. Podobne.  Przede wszystkim Agelena labyrinthica, u którego brak ciemnego pasa na spodzie odwłoka i jasnych, ukośnych linii w przedniej części odwłoka
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera
  9. A.gracilens w bazie BioMap

Chociszewo 22.08.2019 Spód ciała – widoczna podłużna smuga na odwłoku Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.07.2019 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply