Tegenaria ferruginea – Kątnik rdzawy

Agelenidae – Lejkowcowate
Dawniej pod nazwą Malthonica ferruginea. Ferruginea znaczy rdzawa. I rzeczywiście, pas na odwłoku przybiera wyraźnie czerwonawy kolor. Karapaks szaro-brązowy. Konstruuje trójkątną sieć, często w towarzystwie innych osobników. Ale nie jest do niej przywiązana tak ściśle, jak np. krzyżaki Araneus i regularnie urządza piesze rekonesanse po okolicy.

T.ferruginea

Łódź – Zdrowie 03.04.2018

Chociszewo 07.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Młynek 04.04.2012

Łódź – Młynek 04.04.2012

Młynek 04.04.2012

Łódź – Młynek 04.04.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody – ale i opuszczone budynki
  3. Wymiary. Samica 11-14 mm. Samiec 9-11 mm
  4. Aktywność. Samce maj – wrzesień. Samice cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie, kujawsko-pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Łowi w sieci najróżniejsze owady
  7. Podobne. Rdzawy odwłok załatwia sprawę, niemniej można ją mylić z Tegenaria parietina o żółtym wzorze na odwłoku, jak również z innymi pająkami z rodziny
  8. Uwagi. Autorzy  obserwacji – Sebastian Nowosad Lucyna Bugiera avidal
  9. T.ferruginea w bazie BioMap

Toruń 29.01.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 10.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 10.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 10.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 10.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

t-ferruginea

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2016 Osobnik młodociany Identyfikacja Robert Rozwałka


avidal

Leave a Reply