Larinioides ixobolus – Krzyżak mostowy

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów ciemno ubarwiony, pokryty jasnymi włoskami, zwłaszcza w pobliżu oczu. Odwłok grzbietobrzusznie spłaszczony, szary z ciemnym, zwykle wyraźnie obwiedzionym wzorem w kształcie liścia. Nogi ciemno obrączkowane; nogi 1 i 2 pary u samca zgrubiałe.

Lar ixobulus

Cieszyn 20.07.2017 Fot. Slavko

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Budynki, wiaty, zadaszenia, itp
  3. Wymiary. Samica 12-18 mm. Samiec 11-12 mm
  4. Aktywność. Aktywne od wczesnej wiosny do jesieni. Zimują dorosłe pająki
  5. Lokalizacja. Śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady złowione w sieć
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju oraz Nuctenea umbratica; szczególnie łatwo pomylić go z Larinioides sclopetarius, z którym czasem dzieli siedliska, zwłaszcza w pobliżu wody
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Slavko
  9. L.ixobolus w bazie BioMap

Leave a Reply