Larinioides ixobolus – Krzyżak mostowy

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów ciemno ubarwiony, pokryty jasnymi włoskami, zwłaszcza w pobliżu oczu. Odwłok grzbietobrzusznie spłaszczony, szary z ciemnym, zwykle wyraźnie obwiedzionym wzorem w kształcie liścia. Nogi ciemno obrączkowane; nogi 1 i 2 pary u samca zgrubiałe.

Toruń 22.09.2022 Fot. Sebastian Nowosad

Gdańsk – Wyspa Sobieszewska 25.06.2022 Fot. Marcin Szot

Ukraina – Odessa 11.07.2019 Fot. Roman Prokhorov

Gdańsk – Wyspa Sobieszewska 25.06.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Status. Pospolity i liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Budynki, wiaty, zadaszenia, itp – wbrew polskiej nazwie gatunkowej rzadko konstruuje sieci pod mostami, gdzie których przegrywa konkurencję z Larinioides sclopetarius
  3. Wymiary. Samica 12-18 mm. Samiec 11-12 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimują dorosłe pająki
  5. Lokalizacja. Ukraina, Polska – podkarpackie, kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Owady złowione w kolistą sieć łowną
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju oraz Nuctenea umbratica. Szczególnie łatwo pomylić go z Larinioides sclopetarius, z którym czasem dzieli siedliska, zwłaszcza w pobliżu wody
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad Roman Prokhorov Marcin Szot
  9. L.ixobolus w bazie BioMap

Ukraina – Odessa 11.07.2019 Fot. Roman Prokhorov

Toruń 13.02.2023 Niektóre osobniki łudząco przypominają Nuctenea umbratica Fot. Sebastian Nowosad Id. Hubert Szymański

Toruń 13.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 13.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 13.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 13.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 24.09.2022 Fot. Sebastian Nowosad


avidal

Leave a Reply