Zygiella atrica – Liścianek nakrzewiak

Araneidae – Krzyżakowate
Karapaks żółto-brązowy, wąsko i ciemno obwiedziony z ciemną smugą centralną. Odwłok jasny, z perłowym połyskiem i ciemniejszym od tła deseniem w kształcie liścia dębu (deseń ten bardzo często ma rdzawy odcień); rdzawo-czerwone bywają także boki odwłoka. Sporadycznie spotyka się osobniki o ciemnym odwłoku. Nogi bladożółte z nieco ciemniejszymi obrączkami. Nogogłaszczki samca uderzająco długie – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Anglia – Hampshire 28.08.2014 Fot. James Bailey

  1. Status. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Ogrody, skraje lasów, zarośla, wolno stojące drzewa – spotykany na gałęziach drzew i krzewów. Unika bezpośredniego sąsiedztwa ludzi
  3. Wymiary. Samica 8-9.5 mm. Samiec 4.5-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Wielka Brytania
  6. Pokarm. Bezkręgowce schwytane w sieć łowną. Sieć charakterystycznie skonstruowana, kolista, pozbawiona jednego sektora (niedomknięta)
  7. Podobne. Przede wszystkim Zygiella x-notata, który jednak preferuje tereny synantropijne; identyfikacja samicy na podstawie zdjęć terenowych bywa niemożliwa bez znajomości biotopu. Samca łatwo odróżnić po znacznie krótszych nogogłaszczkach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

avidal

Leave a Reply