Clubionidae – Aksamitnikowate

Bogata w gatunki rodzina obejmująca pająki prowadzące często naziemny tryb życia, choć wiele gatunków przebywa również na liściach i gałęziach drzew i krzewów. To aktywni myśliwi, którzy wyruszają na łowy o zmierzchu, po opuszczeniu kryjówek pod kamieniami, czy kłodami. Ciało zwykle smukłe, jednolicie ubarwione. 8 oczu ułożonych jest w dwa rzędy.
W Polsce co najmniej 27 gatunków z 2 rodzajów.

Leave a Reply