Porrhoclubiona leucaspis

Clubionidae – Aksamitnikowate
Głowotułów żółtobrązowy. Na odwłoku żółta, owalna plama przedwierzchołkowa (u młodych osobników podobne plamy występują również w przedniej części odwłoka; z wiekiem częściowo lub całkowicie zanikają).

Nisko 24.05.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 24.05.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 24.05.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Na podstawie informacji dostępnych w sieci należy go uznać za gatunek nowy dla Polski – być może jednak bywał mylony w Porrhoclubiona genevensis  HIT INSEKTARIUM
  2. Biotop. Lasy, zarośla, ogrody. Znajdowany zwykle na drzewach, w tym pod korą
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym Porrhoclubiona genevensis. U aksamitników z rodzaju Clubiona odwłok jest jednolicie ubarwiony
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Simeon Indzhov i Robert Rozwałka

Nisko 21.02.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 21.02.2022 Osobnik młodociany (subadultny) Fot. Marcin Szot

Nisko 21.02.2022 Fot. Marcin Szot


avidal

Leave a Reply