Brigittea civica

Dictynidae – Ciemieńcowate
Poprzednio pod nazwą Dictyna brigittea. Karapaks czarny lub ciemnobrązowy z szerokim, jasnym pasem centralnym. Odwłok z brązowym pasem po środku – pas ten za połową długości odwłoka nieco się rozszerza, przyjmując kształt serca; przy bokach którego widoczne są trzy pary ciemniejszych od tła, rozmytych, owalnych plam. Boki odwłoka pokryte jasnymi, gęstymi włoskami.

Tarnów 06.11.2022 Fot. Laura Lisowska

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Gatunek semisynantropijny, zasiedla ściany i elewacje budynków; rzadziej w szczelinach zboczy skalnych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-3.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce schwytane w sieć łowną
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny, zwłaszcza ciemniejszy Brigittea latens
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Laura

avidal

Leave a Reply