Nemastoma lugubre – Czarnuszek ponury

Nemastomatidae
Ciało owalne, wypukłe. Ubarwienie od ciemnobrunatnego po smoliście czarne. W tylnych kątach głowotułowia dwie jasne plamy, które mogą być częściowo zredukowane, a w populacjach wysokogórskich mogą całkowicie zanikać. Przednia powierzchnia ud z drobnymi szczecinkami.

Nem. lugubre female

Lubień 15.08.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

N.lugubre

Rezerwat Jeleń 26.08.2017 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity, liczny, szeroko rozmieszczony
  2. Siedlisko. Lasy liściaste i iglaste, parki, ogrody, cmentarze, wydmy nadmorskie, hale i połoniny, łąki, pastwiska, murawy kserotermiczne, torfowiska, tereny ruderalne, najczęściej przebywa w ściółce, we mchu, w darni, pod kamieniami i pod korą drzew
  3. Wymiary. Samica 2-2.6 mm. Samiec 1.6-1.9 mm
  4. Aktywność. Zarówno osobniki dojrzałe jak i młodociane są aktywne niemal przez cały rok, od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie (Puszcza Pilicka), małopolskie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, zwłaszcza skoczogonki
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju pozbawione są jasnych plam na głowotułowiu; osobniki jednolicie czarne można pomylić m.in. z Nemastoma triste, u którego szczeciny na udach są dłuższe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Osobnika z Lubnia oznaczył Robert Rozwałka

avidal

Leave a Reply