Nesticus cellulanus – Tkaniec

Nesticidae – Tkańcowate
Głowotułów bladożółty z brunatnoczarną, podłużną, dwukrotnie przewężoną smuga środkową i ciemnym obrzeżeniem bocznych krawędzi. Odwłok szarożółtobiały z deseniem charakterystycznym dla gatunku pomimo całej swej zmienności. Nogi bladożółte z brunatnoczarnymi obrączkami.

6778

Świętokrzyski Park Narodowy ♂ 31.05.2018

Ojcowski Park Narodowy 24.06.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Niezbyt często obserwowany i raczej nieliczny, choć szeroko rozsiedlony
  2. Biotop. Jaskinie, zagłębienia skalne, sztolnie, kopalnie, wilgotne piwnice, piargi; rzadziej lasy
  3. Wymiary. Samica 4-5.5 mm. Samiec 3.7-4.5 mm
  4. Aktywność. Za wyjątkiem mroźnych dni zimowych cały rok
  5. Lokalizacja. Świetokrzyskie, małopolskie
  6. Pokarm. Owady złowione w nieregularne, dachowate sieci
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorem obserwacji z Ojcowskiego PN jest Maksymilian Syratt, a osobnika oznaczył Robert Rozwałka
  9. Więcej o gatunku
  10. N.cellulanus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply