Heliophanus dubius – Lśniś

Salticidae – Skakunowate
Głowotułów czarny, pokryty jasnymi włoskami. Odwłok podobnie, dodatkowo z jasnymi plamkami, lepiej rozwiniętymi u samicy; u samca plamki zwykle są całkowicie zredukowane. Nogi żółte z ciemnymi, podłużnymi, nieregularnymi pasami. Nogogłaszczki samicy cytrynowożółte.

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 Samica

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015 Oznaczenie Robert Rozwałka

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015 Oznaczenie Robert Rozwałka

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy, polany i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5 – 6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Pozostałe krajowe lśnisie o żółtych nogach różnią się min. rysunkiem na odwłoku, czy barwą owłosienia ( Heliophanus cupreus, Heliophanus flavipes i Heliophanus dampfi ). Samce bardzo trudne do identyfikacji
  8. H.dubius w bazie BioMap
Murawy Dobromierskie 20.05.2016 Samica ze złowiona mszycą

Murawy Dobromierskie 20.05.2016 Samica ze złowiona mszycą

Murawy Dobromierskie 20.05.2016 Identyfikacja Robert Rozwałka

Murawy Dobromierskie 20.05.2016 Identyfikacja Robert Rozwałka

Dodaj komentarz