Heliophanus dubius – Lśniś nadrewniak

Salticidae – Skakunowate
Głowotułów czarny, pokryty jasnymi włoskami. Odwłok podobnie, dodatkowo z jasnymi plamkami, lepiej rozwiniętymi u samicy; u samca plamki zwykle są całkowicie zredukowane. Nogi żółte z ciemnymi, podłużnymi, nieregularnymi pasami. Nogogłaszczki samicy cytrynowożółte.

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♀

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♀

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015 ♀ Oznaczenie Robert Rozwałka

Ciebłowice 25.04.2015

Ciebłowice 25.04.2015 ♀ Oznaczenie Robert Rozwałka

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy, polany i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5 – 6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Pozostałe krajowe lśnisie o żółtych nogach różnią się m.in. rysunkiem na odwłoku, czy barwą owłosienia (Heliophanus cupreus, Heliophanus flavipes i Heliophanus dampfi). Samce bardzo trudne do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. H.dubius w bazie BioMap
Murawy Dobromierskie 20.05.2016 Samica ze złowiona mszycą

Murawy Dobromierskie 20.05.2016 ♀ ze złowiona mszycą

Murawy Dobromierskie 20.05.2016 Identyfikacja Robert Rozwałka

Murawy Dobromierskie 20.05.2016 ♀ Identyfikacja Robert Rozwałka


avidal

Leave a Reply