Attulus terebratus – Skoczek ściennik

Salticidae – Skakunowate
Poprzednio w rodzaju Sitticus. Głowotułów z czerwonym, lub zielonkawym połyskiem; za oczami zwykle wąski jasny pasek. Odwłok ubarwiony podobnie jak głowotułów, dodatkowo u samicy z parami mniejszych i większych białych plam; odwłok samca bez białych plam. Nogi czerwonobrązowoczarne z białymi prążkami.

Krzywe 25.05.2016

Krzywe 25.05.2016 ♀

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki. Mimo to nie umieszczony na Czerwonej Liście
  2. Biotop. W naszych, krajowych warunkach gatunek synantropijny znajdowany wyłącznie w pobliżu zabudowań, najczęściej na drewnianych budynkach, lub na pniach drzew
  3. Wymiary. Samica 6.2-6.5 mm. Samiec 4-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Wigierski Park Narodowy. Poza tym występuje w górach. Z Wyżyny Łódzkiej jak dotąd nie wykazany
  6. Pokarm. Owady i pajęczaki, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Attulus pubescens
  8. Uwagi. Identyfikacja Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. S.terebratus w bazie BioMap

avidal