Tetragnatha nigrita – Kwadratnik ciemny

Tetragnathidae – Kwadratnikowate
Ciało smukłe, żółtawobrązowe do niemal czarnego. Chelicery (szczękoczułki) ciemne, niekiedy niemal czarne – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok wydłużony, z jasnymi plamkami (zwłaszcza na bokach), lub bez nich. Nogi bardzo długie, zwykle brązowe z przyciemnionymi kolanami.

T nigrita.

Cieszyn 01.09.2018 Fot. Aleksander Dorda

T nigrita

Cieszyn 01.09.2018 Fot. Aleksander Dorda

T.nigrita.

Cieszyn 01.09.2018 Fot. Aleksander Dorda

T.nigrita

Cieszyn 01.09.2018 Fot. Aleksander Dorda

 1. Liczebność. Rzadko obserwowany
 2. Biotop. Zarośla, zadrzewienia i zakrzewienia nadwodne; zwykle znajdowany na drzewach i krzewach
 3. Wymiary. Długość ciała samicy 7-11 mm. Samiec 6-8 mm
 4. Aktywność. Kwiecień – październik/listopad
 5. Lokalizacja. Śląskie
 6. Pokarm. Owady, pajęczaki i inne bezkręgowce schwytane w sieć łowną
 7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju – jednak żaden z nich nie ma ciemnych chelicer
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Aleksander Dorda
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Rozwałka
 10. T.nigrita w bazie BioMap
 11. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply