Tliltocatl kahlenbergi – Ptasznik rudowłosy

Theraphosidae – Ptasznikowate
Poprzednio w rodzaju Brachypelma. Głowotułów ciemnobrązowy do czarnego, niezbyt gęsto owłosiony. Odwłok pokryty gęstymi, rudobrązowymi włoskami. Rude i relatywnie gęste włoski porastają również nogi – najdłuższe włoski widoczne na tylnych nogach. Uda na ogół smoliście czarne, golenie i stopy również czarne, ale wyraźnie jaśniejsze.

Meksyk – październik 2019 Fot. Robb Navarro

Meksyk – czerwiec 2020 Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa – znany głównie z Meksyku
  2. Biotop. Pustynne i półpustynne, chętnie zakrzewione tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 30-45 mm
  4. Aktywność. Cały rok. Aktywny po zmierzchu – dzień spędza w norce ziemnej. Samice dożywają do 20 lat, samce do 4 lat
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite bezkręgowce, na które czyha przy norce ziemnej
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Tliltocatl schroederi, u którego rude włoski na odwłoku i nogach są niej obfite
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Meksyk – wrzesień 2019 Fot. Robb Navarro


avidal

Leave a Reply