Steatoda triangulosa

Theridiidae – Omatnikowate
Głowotułów czerwonobrązowy, ciemnobrązowy lub brązowoczarny. Odwłok kasztanowobrązowy, niekiedy z ciemnofioletowym odcieniem – żółte, romboidalne plamy odwłokowe mogą się ze sobą zlewać.

Kalifornia – Agoura Hills 15.07.2015 Fot. James Bailey

  1. Liczebność. Spotykany coraz częściej, gatunek ekspansywny – mimo to wciąż rzadki i nieliczny (stan na 2022 rok)
  2. Biotop. W Polsce gatunek synantropijny zasiedlający budynki mieszkalne i gospodarcze, oraz samotne drzewa
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. USA
  6. Pokarm. Bezkręgowce zaplątane w sieć łowną, którą samica konstruuje zwykle nisko przy ziemi, w szczelinach i kątach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – zwłaszcza młode osobniki łatwo pomylić chociażby ze Steatoda grossa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Judy Gallagher James Bailey

Virginia – Woodbridge 27.07.2018 Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply