Hyperisus plumbeum – Tykotek bukowiec

Anobiidae – Kołatkowate
Poprzednio w rodzaju Xestobium. Ciało owalne, czarne, z metalicznym, zwykle zielonkawym połyskiem; sporadycznie pokrywy czerwonobrązowe. Wierzch ciała pokryty odstającymi, gęstymi, żółtawymi włoskami. Nogi i czułki czerwonobrązowe.

Niemcy – Nörvenich 09.05.2022 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Nörvenich 09.05.2022 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczony, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Zimuje larwa lub imago
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Larwy żerują w martwym drewnie wciąż stojących drzew liściastych, zwłaszcza brzóz i buków; w tym w suchych, niepadłych gałęziach w koronach drzew
  7. Podobne. U Xestobium rufovillosum włoski na ciele są przylegające, a pokrywom brak metalicznego połysku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. H.plumbeum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply