Ptinus fur – Pustosz kradnik

Anobiidae – Kołatkowate
Dawniej w rodzinie Ptinidae zdegradowanej obecnie do rangi podrodziny Ptininae.
Głowa szeroka, równa szerokości nasadzie przedplecza. Oczy samicy wyraźnie mniejsze od oczu samca. Przedplecze brązowoczerwone z dwiema żółtawymi plamami ułożonymi w kształcie litery „U” lub „V”. Scutellum jasno owłosione. Pokrywy samicy bardziej pękate, niż samca; boki pokryw samicy łukowate i zwężające się ku wierzchołkom, samca niemal proste, rozszerzające się ku wierzchołkom. Pokrywy samicy na ogół ciemniejsze, brunatnoczarne, u samca kasztanowobrązowe. U obu płci na pokrywach obecne dwie pary jasnych plam, wyraźniej zaznaczonych u samicy. Samica nielotna, samiec uskrzydlony.

Niemcy – Thüringen – styczeń 2021 Fot. Benjamin Fabjan

Niemcy – Thüringen – styczeń 2021 Fot. Benjamin Fabjan

Niemcy – Thüringen – styczeń 2021 Fot. Benjamin Fabjan

  1. Liczebność. Pospolity, lecz obserwowany nieczęsto
  2. Biotop. Głównie pomieszczenia gospodarcze – stajnie, stodoły, szopy itp. Także ule, próchnowiska, ptasie gniazda oraz dziuple. Gatunek semisynantropijny
  3. Wymiary. Długość ciała 2-4.3 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Pyłek, szczątki organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny, które różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. P.fur w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply