Anthelephila pedestris

Anthicidae – Nakwiatkowate
Głowa czarna, okrągła. Przedplecze silnie przewężone w tylnej części, czerwonobrązowe. Odwłok jajowaty w zarysie, czarny z parą pomarańczowych plam w przedniej części. Uda zgrubiałe, u nasady czerwonobrązowe, poza tym czarne. Czułki długie – ich człony wierzchołkowe ciemniejsze od nasadowych.

Toskania – Montemurlo 26.05.2021 Fot. Marco Huang

Austria 01.04.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. W Polsce prawdopodobnie wyginął DD
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne drogi z ziołoroślami, polany, łąki, ogrody, ugory; zwykle przebywa w ściółce
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria, Włochy. W Polsce brak współczesnych stanowisk
  6. Pokarm. Imagines i larwy są przypuszczalnie drapieżne i łowią głównie powolne i osłabione drobne bezkręgowce oraz ich stadia preimaginalne; prawdopodobnie nie gardzą także martwymi owadami
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – ich zasięg ogranicza się zwykle do regionów tropikalnych i subtropikalnych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marco Huang gernotkunz
  9. A.pedestris w bazie BioMap

avidal

2 thoughts on “Anthelephila pedestris

Leave a Reply