Anthribus fasciatus – Krótkostopek rdzawy

Anthribidae – Kobielatkowate
Ryjek bardzo krótki, szeroki. Głowa czarna. Przedplecze czarne, wyraźnie przewężone w przedniej części, o nieco wypłaszczonych bocznych krawędziach. Pokrywy rdzawo-brązowe z czarnymi i białymi plamkami, które w tylnej części pokryw oraz wzdłuż szwu pokryw układają się naprzemiennie.  Nogi czarne. Czułki czarne, zwieńczone buławką.

Włochy – maj 2022 Fot. Benjamin Fabjan

Włochy – maj 2022 Fot. Benjamin Fabjan

  1. Status. Rzadko obserwowany. W Polsce na rozproszonych, nielicznych stanowiskach w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, aleje, ogrody; przebywa zwykle na drzewach i krzewach, zarówno liściastych jak iglastych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-5.1 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy polują na mszyce i czerwce nadrzewne
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. A.fasciatus w bazie BioMap

Włochy – maj 2022 Fot. Benjamin Fabjan


avidal

Leave a Reply