Enedreytes sepicola – Rogaczek szerokonosy

Anthribidae – Kobielatkowate
Poprzednio w rodzaju Pseudeuparius. Głowa jasno owłosiona z bardzo szerokim „ryjkiem”; oczy szeroko rozstawione. Przedplecze z dwiema kępkami z wzniesionych, silnie odstających włosków, które przypominają miniaturowe rożki. Na pokrywach para ciemniejszych od tła, w zarysie okrągłych plam umieszczonych za połową długości pokryw; plamy te dochodzą do szwu pokryw.

Roztocze Zachodnie 23.01.2021 Fot. capricornus

Roztocze Zachodnie 23.01.2021 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany sporadycznie
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-5 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines fitofagiczne. Larwy mycetofagiczne, rozwijają się w zmurszałym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębów
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. E.sepicola w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply