Bothrideridae – Wydolakowate

Ciało spłaszczone i szerokie, lub wydłużone, cylindryczne; słabo owłosione, lub nagie. Znajdowane niemal wyłącznie pod korą, lub w tunelach wydrążonych przez owady ksylofagiczne. Imagines drapieżne, lub mycetofagiczne. Larwy 1-ego stadium (trójpazurkowce) wyposażone są w długie odnóża i aktywnie poszukują żywicieli. Kolejne stadia przybierają typową, pędrakowatą, beznogą postać – rozwijają się na ciele larw i poczwarek owadów saproksylofagicznych jako ich pasożyty zewnętrzne.
W Polsce 7 rzadko spotykanych gatunków.

Bothrideres bipunctatus - Wydolak