Agrilus biguttatus – Opiętek dwuplamy

Buprestidae – Bogatkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy z metalicznym, brązowozielonym, rzadziej niebieskawym połyskiem. Wierzchołki pokryw łagodnie zaokrąglone, lekko rozchylone. Na każdej z pokryw biaława plamka tuż przy szwie pokryw. Więcej białych plamek znajduje się na bokach granatowego odwłoku. Bardzo dobrze lata.

A.biguttatus

Las wiączyński 30.06.2016

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Liczebność. Pospolity i lokalnie liczny
  2. Biotop. Lasy z udziałem dębu; zwykle znajdowany na ściętych, lub powalonych pniach; płochliwy
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines prowadzą żer uzupełniający w koronach dębów, żywiąc się świeżymi liśćmi. Larwy ksylofagiczne, rozwijają się pod korą dębów, a na południe od Polski także w bukach, wiązach i kasztanowcach
  7. Podobne. Agrilus ater i Agrilus guerini różnią się ostrymi wierzchołkami pokryw i liczbą oraz ułożeniem plam na ciele; gatunek łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Larwy bogatka dwuplamowego często padają ofiarą przekraska Thanasimus formicarius i parazytoidów: gąsienicznika Dolichomitus imperator oraz męczelkowatych Doryctes rex i Atanycolus sculpturatus
  9. A.biguttatus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Dodaj komentarz