Agrilus subauratus – Opiętek złotawy

Buprestidae – Bogatkowate
Głowa i przedplecze zielone lub niebieskie. Pokrywy miedzisto-złote.

Młoszowa 19.06.2015 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 19.06.2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Status. Rzadki i nieliczny; znajdowany na rozproszonych stanowiskach w różnych częściach kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne skraje lasów, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w osikach i wierzbach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. A.subauratus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply