Agrilus suvorovi – Opiętek osikowiec*

Buprestidae – Bogatkowate
Poprzednio pod nazwą Agrilus populneus. Ubarwienie ciała jednolicie zielone, często z miedzistym odcieniem, które może być bardziej intensywne na głowie i przedpleczu, niż na pokrywach. Pokrywy wąskie (zwłaszcza u samca), przewężone za barkami i przed wierzchołkami; wierzchołki pokryw spłaszczone i rozchylone. Wyrostek przedpiersia równoległoboczny.

Łódź – Dolina Olechówki 27.06.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 27.06.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 27.06.2021 In copula

Łódź – Dolina Olechówki 27.06.2021

  1. Liczebność. Nierzadki, miejscami liczny
  2. Biotop. Lasy, zarośla, polany; najczęściej znajdowany na osikach
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9.5 mm (wg niektórych źródeł dorasta do 11 mm)
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Belgia, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Liście i świeża kora topól. Larwy ksylofagiczne, żerują w gałązkach osik i innych topól, rzadziej wierzb
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się m.in. kształtem pokryw. Na topolach można spotkać Agrilus pseudocyaneus o niebieskich pokrywach, dwubarwnego Agrilus pratensis i Agrilus viridis (samce dwubarwne, pokrywy słabiej przewężone)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin avidal
  9. A.suvorovi w bazie BioMap
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Belgia 10.06.2021 Fot. Gilles San Martin

Belgia 10.06.2021 Żerowisko Fot. Gilles San Martin

Łódź – Dolina Olechówki 27.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 27.06.2021


avidal

Leave a Reply