Agrilus viridis – Opiętek zielony

Buprestidae – Bogatkowate
Ubarwienie ciała zmienne – metalicznie zielone, zielononiebieskie, niebieskie, a nawet niemal czarne. U typowo ubarwionej samicy głowa, przedplecze i spód ciała są miedzistozłote lub czerwone – regularnie jednak spotyka się samice ubarwione tak samo jednolicie jak samce. Wgniecenie przy bocznej krawędzi stosunkowo płytkie. W tylnych kątach przedplecza obecne żeberka. Pokrywy u obu płci zielone – przewężenie wierzchołkowe wyraźne, ale relatywnie słabe. Scutellum z poprzecznym żeberkiem. Wyrostek przedpiersia równoległoboczny.

Niemcy – Bausenberg 11.06.2020 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, ogrody, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; apogeum pojawu w maju i w czerwcu
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce w całym kraju
  6. Pokarm. Delikatne pędy drzew liściastych. Larwy ksylofagiczne, żerują w drewnie wierzb, mniej chętnie wielu innych drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. Najbardziej podobny Agrilus suvorovi związany jest z topolami – przewężenie pokryw jest u niego wyraźniejsze. Inne gatunki różnią się rozmaitymi detalami budowy ciała, w tym kształtem wyrostka przedpiersia, mniejszymi oczami, węższymi policzkami, wyraźniejszym wgnieceniem przy bocznej krawędzi przedplecza czy też słabszym ząbkowaniem wierzchołków pokryw. Identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A. viridis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply