Agrilus viridis – Opiętek zielony

Buprestidae – Bogatkowate
Ubarwienie ciała zmienne – metalicznie zielone, zielononiebieskie, niebieskie, a nawet niemal czarne. U typowo ubarwionej samicy głowa, przedplecze i spód ciała są miedzistozłote lub czerwone – regularnie jednak spotyka się samice ubarwione tak samo jednolicie jak samce. Wgniecenie przy bocznej krawędzi stosunkowo płytkie. W tylnych kątach przedplecza obecne żeberka. Pokrywy u obu płci zielone – przewężenie wierzchołkowe wyraźne, ale relatywnie słabe. Scutellum z poprzecznym żeberkiem. Wyrostek przedpiersia równoległoboczny.

Niemcy – Bausenberg 11.06.2020 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, ogrody, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; apogeum pojawu w maju i w czerwcu
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce w całym kraju
  6. Pokarm. Delikatne pędy drzew liściastych. Larwy ksylofagiczne, żerują w drewnie wierzb, mniej chętnie wielu innych drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. Najbardziej podobny Agrilus populneus związany jest z topolami – przewężenie wierzchołkowe pokryw jest u niego wyraźniejsze. Inne gatunki różnią się rozmaitymi detalami budowy ciała, w tym kształtem wyrostka przedpiersia, mniejszymi oczami, węższymi policzkami, wyraźniejszym wgnieceniem przy bocznej krawędzi przedplecza czy też słabszym ząbkowaniem wierzchołków pokryw. Identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Marek R. Swadzba
  9. A. viridis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply