Buprestis rustica – Bogatek wiejski

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało błyszczące, jednobarwne; spotyka się osobniki o barwie miedzianej, zielonej i niebieskiej. Przedplecze wyraźnie punktowane, pokrywy podłużnie bruzdkowane.

Hala Krupowa 05.08.2015 Fot. Rafał Celadyn

Hala Krupowa 05.08.2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Lasy iglaste; najłatwiej spotkać go na zrębach, lub na stosach drewna podczas rójki. Płochliwy
  3. Wymiary. Długość ciała 12-20 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hala Krupowa. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w jodłach i świerkach, rzadziej w sosnach i modrzewiach
  7. Podobne. Inne bogatki, zwłaszcza Buprestis haemorrhoidalis
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Rafał Celadyn
  9. B.rustica w bazie BioMap

 

Leave a Reply