Buprestis rustica – Bogatek wiejski

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało błyszczące, jednobarwne; spotyka się osobniki o barwie miedzianej, zielonej i niebieskiej. Przedplecze wyraźnie punktowane, pokrywy podłużnie bruzdkowane. Na spodzie odwłoka brak żółtych plamek.

Hala Krupowa 05.08.2015 Fot. Rafał Celadyn

Hala Krupowa 05.08.2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Lasy iglaste; najłatwiej spotkać go na zrębach, lub na stosach drewna podczas rójki. Płochliwy
  3. Wymiary. Długość ciała 12-20 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hala Krupowa. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w jodłach i świerkach, rzadziej w sosnach i modrzewiach
  7. Podobne. Inne bogatki, zwłaszcza nieco smuklejszy Buprestis haemorrhoidalis, u któego występuje para żółtych plam wierzchołkowych na ostatnim sternicie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. B.rustica w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply