Eurythyrea austriaca – Pysznik jodłowy

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne, lśniące, metalicznie zielono-niebieskie lub złocisto-zielone, często z purpurowym, fioletowym lub miedzistym połyskiem. Głowa stosunkowo niewielka,; oczy u samca większe niż u samicy. Przedplecze gęsto punktowane. Scutellum o szerokości dwukrotnie większej od długości. Odwłok intensywnie niebieski.

Bieszczady – lipiec 2015 Fot. Jarosław Bury

Bieszczady – lipiec 2015 Fot. Jarosław Bury

E.austriaca

Bieszczady – Przełęcz Żebrak 04 VIII 2013 Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Wszędzie rzadki. W Polsce łatwiejszy do odnalezienia na południu kraju VU
  2. Siedlisko. Lasy z udziałem jodły, rzadziej inne lasy iglaste i mieszane; preferuje skraje lasów, leśne prześwietlenia i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 15-24 mm; samiec przeciętnie mniejszy od samicy
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Larwy żerują głównie w drewnie jodeł, sporadycznie sosen
  7. Podobne. U rzadszego pysznika dębowca Eurythyrea quercus przedplecze jest słabiej punktowane, a scutellum wyraźnie węższe (1,2 razy tak szerokie, jak długie)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Woźniak Andrzej Kucharski Jarosław Bury
  9. E.austriaca w bazie BioMap
E austriaca

Orelec 19.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski

E.austriaca

Orelec 19.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski

Eur.austriaca

Orelec 19.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski

Eurythyrea

Orelec 19.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply