Trachys minuta – Pozornik mały

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało lśniące, owalne. Przedplecze z miedzianym połyskiem. Na pokrywach niewyraźne, przerywane szare przepaski. W pierwszej chwili trudno rozpoznać w nim owada. Z uwagi na skromne rozmiary i błyszczące pokrywy, oraz zwyczaj wciągania głowy pod przedplecze bardzo trudny obiekt do fotografowania.

Widzew 22.04.2014 Na wierzbie

Łódź – Widzew 22.04.2014 Na wierzbie

Widzew 22.04.2014

Łódź – Widzew 22.04.2014

Widzew 22.04.2014

Łódź – Widzew 22.04.2014

Las wiączyński 03.05.2015

Las wiączyński 03.05.2015

  1. Status. Pospolity i bardzo liczny w całym kraju. Trudny do zauważaenia
  2. Siedlisko. Zarośla, zadrzewienia, skraje lasów, łozowiska – najłatwiej znaleźć go na liściach młodych wierzb
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Liście drzew liściastych, zwłaszcza wierzb
  7. Podobne. Inne pozorniki są jeszcze mniejsze i nie mają szarych przepasek na pokrywach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna avidal
  9. T.minuta w bazie BioMap
t.minuta

Łódź – BRUS 29.06.2018

Będzino 14.05.2020 In copula Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply