Byrrhus fasciatus – Otrupek wstężyk

Byrrhidae – Otrupkowate
Ciało silnie wypukłe, kuliste. Typowa forma barwna ze srebrzystą (rzadziej rud0-brązową), szeroką,  półksiężycowatą przepaską poprzeczną; na wewnętrznej krawędzi tej przepaski widoczne trzy „zęby” skierowane w stronę głowy – dwa wąskie boczne i jeden szeroki centralny. Srebrzyste włoski tworzące przepaskę mogą być zredukowane lub wytarte – przepaska bywa więc ciemna z jasnymi krawędziami lub przepaski całkowicie brak. Srebrzyste włoski pokrywają także przedplecze – jednak i w tym przypadku mogą zanikać. Przedplecze drobno punktowane; przestrzenie między punktami gładkie – istotna cecha diagnostyczna gatunku, niestety niemożliwa do oceny na fotografiach terenowych. Spód odwłoka relatywnie gęsto owłosiony.

Puszcza Augustowska 24.04.2023 Fot. Daria Biegańska

Puszcza Augustowska 24.04.2023 Fot. Daria Biegańska

Puszcza Augustowska 24.04.2023 Fot. Daria Biegańska

Puszcza Augustowska 24.04.2023 Fot. Daria Biegańska

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zróżnicowane, zarówno leśne jak i otwarte tereny z mchami
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Mchy – larwy żerują na korzeniach, imagines na częściach nadziemnych
  7. Podobne. Typową formę barwną z wyraźnie zaznaczoną przepaską na pokrywach można pomylić z niektórymi osobnikami Byrrhys pustulatus, u których taka przepaska również się pojawia – zwykle jest jednak złocista lub rudawa i tylko wyjątkowo srebrzysta. Osobniki bez przepaski łatwo pomylić z innymi gatunkami z rodzaju
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Daria Biegańska
  9. B.fasciatus w bazie BioMap

Puszcza Augustowska 24.04.2023 Fot. Daria Biegańska


avidal

Leave a Reply