Cytilus sericeus – Wetknik

Byrrhidae – Otrupkowate
Ciało wypukłe, zwarte, pokryte przylegającymi, złocistymi i srebrzystoszarymi włoskami. Na pokrywach wyraźny zielonkawy odcień.

Łódzki Ogród Boatniczny 02.06.2021

C sericeus

Kraków 14.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

C.sericeus

Kraków 14.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Cytillus

Kraków 14.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy i ich skraje – preferuje tereny porośnięte mchami
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, lecz najczęściej obserwowany wiosną
  5. Lokalizacja. Małopolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Mchy – larwy żerują na korzeniach, imagines na częściach nadziemnych
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji –  bliźniaczo podobny Cytilus auricomus, niegdyś uznawany za odrębny gatunek, obecnie utracił rangę gatunku i został zsynonimizowany z C.sericeus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Maks Syratt avidal
  9. C.sericeus w bazie BioMap

Łódzki Ogród Boatniczny 02.06.2021


avidal

Leave a Reply