Cantharis nigricans – Omomiłek szarowłosy

Cantharidae – Omomiłkowate
Głowa czarna, twarz pomarańczowa. Przedplecze pomarańczowożółte z czarną plamką po środku, która może przybierać różne rozmiary, a także całkowicie zanikać. Pokrywy czarne, łącznie z krawędziami; owłosienie pokryw szare, a włoski o różnej długości. Nogi pomarańczowe z ciemnymi stopami, oraz tylnymi goleniami i częściowo tylnymi udami (nie zawsze).

Las wiączyński 26.05.2020

Las wiączyński 31.05.2015

Las wiączyński 31.05.2015

c.nigricans

Łódź – BRUS 21.05.2018

can.nigricans

Łódź – BRUS 21.05.2018

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy (chętnie iglaste), parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Owady, pyłek. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne omomiłki, zwłaszcza Cantharis lateralis, który różni się pomarańczowobrązowymi krawędziami pokryw; zabarwienie to jest delikatne i zajmuje samą krawędź pokryw, więc identyfikacja wymaga dokładnej analizy. Gatunki te z reguły zasiedlają odmienne biotopy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal
  9. C.nigricans w bazie BioMap

Chociszewo 25.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Las żeromiński 22.05.2017

Lublinek 18.05.2012

Łódź – Lublinek 18.05.2012

Las żeromiński 22.05.2017


avidal

Leave a Reply