Cantharis pallida – Omomiłek pomarańczowy

Cantharidae – Omomiłkowate
Głowa całkowicie pomarańczowa. Przedplecze pomarańczowe. Scutellum jednolicie pomarańczowe. Pokrywy żółtobrązowe. Uda pomarańczowe z wyraźnymi obrączkami apikalnymi przy środkowych i tylnych kolanach. Przynajmniej wierzchołkowe człony stóp przyciemnione.

Belgia 04.06.2022 Fot. Gilles San Martin

Belgia 04.06.2022 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, zarośla, łąki przyleśne, torfowiska. Gatunek borealno-górski
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8.5 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień; apogeum pojawu przypada na maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce głównie w górach i w Puszczy Białowieskiej
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i owadami o miękkim ciele
  7. Podobne. Inne omomiłki o pomarańczowym ubarwieniu podstawowym – w tym Cantharis figurata, najtrudniejszy do rozróżnienia Cantharis cryptica oraz zauważalnie większy Cantharis rufa różnią się m.in. nieprzyciemnionymi wierzchołkami ud oraz członów stóp (lub to przyciemnienie jest mniej intensywne)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. C.pallida w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply