Rhagonycha nigriventris – Zmięk ciemnonogi

Cantharidae – Omomiłkowate
Dawniej pod nazwą Rhagonycha limbata. Głowa czarna. Przedplecze czarne w części centralnej, żółte na bokach. Pokrywy jednolicie żółte; szew pokryw jasny. Uda w znacznej mierze ciemne.

R.limbata

Stradów 20.05.2019

Bielsko-Biała 22.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 22.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Status. Lokalnie liczny. Występuje w całym kraju, ale zdecydowanie liczniejszy w części południowej
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, mokradła, lasy łęgowe, torfowiska; w górach chętnie młaki
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Pogórze Śląskie, Ponidzie
  6. Pokarm. Pyłek, owady
  7. Podobne. U Rhagonycha testacea uda, stopy i czułki są jaśniejsze. U Cantharis decipiens przednie i środkowe uda są żółte
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Gierlasiński avidal
  9. R.nigriventris w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply