Amara nigricornis – Skorobieżek

Carabidae – Biegaczowate
Ciało owalne, brunatne do czarnego, lśniące. Przednie katy przedplecza zaostrzone. Czułki czarne, łącznie z członem nasadowym.

A.nigricornis

Bieszczady 22.07.2019 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Rzadki, lokalny. Pierwsze stwierdzenie w 2008 roku ( na podstawie okazu złowionego w 1995 roku )
  2. Biotop. Gatunek borealno-górski w Polsce wykazywany z Bieszczadów i Sudetów
  3. Wymiary. Długość ciała około 7-8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, przypuszczalnie także pokarm roślinny ( nasiona )
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Amara lunulicollis i Amara famelica ( u obu tych gatunków pierwszy człon czułków jaśniejszy, czerwonobrązowy ), oraz Amara erratica ( przednie katy przedplecza łagodnie wyprofilowane )
  8. Uwagi. Identyfikacja i obserwacja – Rafał Celadyn

Leave a Reply