Amara nigricornis – Skorobieżek czarnorogi

Carabidae – Biegaczowate
Ciało owalne, brunatne do czarnego, lśniące. Przednie kąty przedplecza zaostrzone. Czułki czarne, łącznie z członem nasadowym.

A.nigricornis

Bieszczady 22.07.2019 Fot. Rafał Celadyn

  1. Status. Rzadki, lokalny. Pierwsze stwierdzenie w 2008 roku (na podstawie okazu złowionego w 1995 roku)
  2. Siedlisko. Gatunek borealno-górski w Polsce wykazywany z Bieszczadów i Sudetów
  3. Wymiary. Długość ciała około 7-8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, przypuszczalnie także pokarm roślinny (nasiona)
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Amara lunicollis i Amara famelica (u obu tych gatunków pierwszy człon czułków jaśniejszy, czerwono-brązowy), oraz Amara erratica (przednie kąty przedplecza łagodnie wyprofilowane)
  8. Uwagi. Identyfikacja i obserwacja – Rafał Celadyn

Rodzaj Amara


avidal

Leave a Reply