Bembidion quadripustulatum – Niestrudek łaciatek

Carabidae – Biegaczowate
Głowa i sercowate przedplecze czarne, lśniące. Pokrywy czarne, punktowane zarówno w przedniej, jak i tylnej części; na każdej z nich dwie białe lub bladożółte plamy. Uda czarne. Czułki czarne, łącznie z członem nasadowym.

Albania 31.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Zasiedla głównie gleby gliniaste i wapienne na brzegach wód i na mokradłach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce na niewielu stanowiskach, nieco liczniejszy na Ponidziu
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. U Bembidion quadrimaculatum nasadowy człon czułków jest żółty. Bembidion tetracolum ma jasnożółte uda. U Bembidion tetragrammum punktowanie pokryw nie wykracza poza przednią, nasadową część pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.quadripustulatum w bazie BioMap

Rodzaj Bembidion


avidal

2 thoughts on “Bembidion quadripustulatum – Niestrudek łaciatek

Leave a Reply